En man i blåa sterila kläder mäter luftkvaliteten i ett labb

Att mäta är att veta

Undermålig luft är extremt kostsamt – både för samhället och för de individer som drabbas. Vet du om din egen luft är funktionsduglig? Anlitar du Myair kommer det inte finnas minsta tvivel. Vi erbjuder över 70 års samlad erfarenhet av luftmätningar.

Vårt jobb är att hjälpa dig minimera luftburen smitta, optimera arbetsmiljön och säkerställa processfunktionen.

Välkommen.

När det ligger i luften

Vill du veta vad som finns i luften – ner till minsta partikel – så är det oss du ska prata med. Vi hjälper dig minimera luftburen smitta, optimera arbetsmiljön och säkerställa processfunktionen.

CERTIFIERADE

  • CTB Professional level (Clean Room Testing and Certification Board)
  • Mikrobiologisk luft- och ytprovtagning
  • LR metoden
  • Instrumentunderhåll

STANDARDISERADE

Deltar aktivt i standardiseringskommittéer