En vit våg

Nyheter

2023

MyAir söker Mättekniker

På MyAir jobbar vi med konsultation och luftkvalitetsmätningar i känsliga miljöer. Nu söker vi en mättekniker/ventilationstekniker.

I arbetsuppgifterna ingår funktionskontroller av täthet i HEPA-filter, tryck och flöde i och mellan olika rum med höga renhetskrav samt partikelmätning för att verifiera mätdata mot olika krav och rekommendationer.

Du kommer även till en mindre del att utföra service på cirkulationsaggregat. Som en del av vårt team får du möjlighet att driva och utveckla egna mätuppdrag med eget kundansvar.

Som en del av vårt team får du möjlighet att driva och utveckla egna mätuppdrag med eget kundansvar.

Arbetsort

Du utgår från Linköping eller Göteborg, men kommer att jobba med kunder runt om i Sverige.

För mer information on tjänsten hör av dig till Anders Rehn 0703 89 63 22.

Ansökan skickar du till: jobb@myair.se så snart som möjligt eller senast 2023 04 01

Läs mer

2022

MyAir öppnar i Göteborg

För att bättre kunna serva våra kunder i södra Sverige, har vi öppnat en filial i Göteborg. Och givetvis har vi även bemannat den. Vi välkomnar Robert Cabaj. Du når honom på 072-503 84 62 och robert.cabaj@myair.se

Robert

2021

Vi söker antingen en ventilationstekniker eller en sjuksköterska som vill ha luftombyte

Kunder, nya som gamla, hör av sig och vill ha vår hjälp. Därför behöver vi din hjälp. Vi tror du är antingen en ventilationstekniker med några års erfarenhet som ser fram emot nya utmaningar. Eller så är du en sjuksköterska som söker andra sätt att förbättra patientsäkerheten på våra sjukhus och kliniker. I så fall räknar vi med att ge dig viss utbildning i ventilation och mätning.

I arbetsuppgifterna ingår CFU-mätningar, funktionskontroller av täthet i HEPA-filter, tryck och flöde i och mellan olika rum med höga renhetskrav samt partikelmätning för att verifiera mätdata mot olika krav och rekommendationer. Du kommer även till en mindre del att utföra service på cirkulationsaggregat.

Som en del av vårt team får du möjlighet att driva och utveckla egna mätuppdrag med eget kundansvar.

Arbetsort

Du utgår från Göteborg, men kommer att jobba med kunder runt om i Västsverige.

För mer information om tjänsten hör av dig till Anders Rehn 0703-89 63 22.

Om du är intresserad, skicka en kort presentation och CV till jobb@myair.se

Läs mer

2020

Undervisning i renhetsteknik

Idag har Anders Ahlgren undervisat ett 30-tal blivande sjukhustekniker digitalt inom ämnet ”renhetsteknik”. Ett uppskattat inslag i deras utbildning.

Är du också intresserad av att fortbilda dig i ämnet? Hör av dig till Anders eller någon av hans kollegor!

Undervisning i renhetsteknik

2020

Nyanställd mättekniker

Vi säger välkommen till Ronny Ekman, nyanställd mättekniker hos MyAir.

Våra tjänster och produkter efterfrågas än mer och vi har därför bestämt oss för att rekrytera ytterligare kompetent personal.

Ronny är mycket tekniskt intresserad och har stort intresse för arbetet. Utöver Ronnys mättekniska uppdrag kommer han även ta hand om kalibrering av mätinstrument. Vi hälsar Ronny välkommen in i teamet.

Nyanställd mättekniker

2020

Hur fungerar ventilationen på er infektionsavdelning?

Kan ventilationen hjälpa till att minimera risken att sprida infektionen? Kan smitta spridas vidare på grund av ventilation? Hur kan ventilationen kontrolleras? Vilket regelverk finns? Vem kan utföra sådana kontroller?

I grunden ska föreskrifter från Boverket och Arbetsmiljöverket gällande ventilation följas.

Enligt Boverkets föreskrifter om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2012:7) ska Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) utföras med tre års intervall. Boverkets föreskrifter riktad mot bostäder och allmänna lokaler och tar inte hänsyn på tryckförhållande.

I arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS2018:4 gällande allmänna råd om smittorisker står det att arbetsområden med riskklass 3 och 4 ska ha undertryck. Vid behov ska tilluften eller frånluften filtreras med HEPA- filter eller liknande.

Det finns inte tydligt krav eller bindande normer för vårdlokaler.

Enligt BOV (Byggenskap och Vårdhygien, 2016) har infektionsavdelningar hygienklass 3. Förutom krav på material och inredning ska avdelningarna förses med kvalificerad ventilation och luftsluss eller förrum. Vad betyder det?

Patientrum med luftsluss kallas oftast för Isoleringsrum. Det finns två typer av Isoleringsrum: För infektionskänsliga patienter (skyddsisolering) och för smittsamma patienter. Typ av patient bestämmer renhetsnivå av luft i rum och hur luftomblandningen ska vara.

I isoleringsrum för patienter med luftburen smitta behöver garanteras att smitta ej spridas vidare genom ventilationen. HEPA-filter på frånluft bör finnas. Det gäller undertryck i patientrummet mot slussen (ca 10 Pa) och tryckvakt ska placeras i korridoren. Mellan sluss och korridoren kan det vara mindre undertryck eller även övertryck. Ventilationsfunktion kan kontrolleras med hjälp av rökvisualisering och återhämtningstid. Det rekommenderas ca 12 luftomsättningar per timme i vårdrummet som har sluss.

Läs mer

2019

Olga Stenbäck certifierad CTCB-tekniker

Vår medarbetare Olga Stenbäck är från och med september 2019 certifierad CTCB-tekniker på högsta nivån, Professional. Grattis Olga!

Olga Stenbäck certifierad CTCB-tekniker

2018

Myair deltar på Kompetensmässan

MyAir har deltagit på Kompetensmässan i Linköping i september. Kompetensmässan är en mötesplats för människor som vill utvecklas och hitta nya intressanta arbetsplatser.

Kompetensmässan

2018

Olga håller måttet

Vi säger välkommen till Olga Stenbäck, nyanställd mättekniker hos Myair.

Vi har sett en ökad efterfrågan på våra tjänster, därför har vi rekryterat ytterligare kompetent personal.

Olga har en teknisk bakgrund och ett stort intresse för arbetet, så Olga innebär en rejäl förstärkning till MyAirs team.

Olga

2018

Ny generator från ATI

MyAir är återförsäljare åt ATI och kan nu erbjuda en ny ATI aerosol generator. Den är liten och lätt (endast 8 kg) och har kort uppvärmningstid på ca 1 minut.

ATIs 5D Thermal Aerosol Generator har designats för användare med höga krav och som behöver vill utföra läckagemätningar och valideringar på mindre säkerhetsbänkar och UDF-enheter (LAF)s. ATIs 5D är en högkapacitetslösning för krävande applikationer.

Läs mer här på ATIs hemsida

Generator från ATI

2017

Ny adress

Vi har flyttat till nya lokaler.
Nytt kontor och verkstad.
Välkommen att hälsa på oss:
MyAir Test and Validation in Sweden AB
Norra Oskarsgatan 27C
SE-582 73 Linköping, Sweden

2017

Ledig tjänst

VI SÖKER MÄTTEKNIKER
Med kvalificerade mätinstrument kommer du att säkerställa luftkvalitén och funktionen i processen. Att funktionssäkra den hygieniska zonen eller processmiljön ger hög patientsäkerhet, säker labb- och industriprocessmiljö. Du kommer att ha möjlighet att driva och självständigt utföra mätuppdrag. För dig som vill, finns möjligheter att utvecklas inom området och växa med företaget.

2017

Ny grafisk profil

I samband med nya hemsidan har vi uppdaterat My Airs grafiska profil. Logotypen är justerad för att fungera bättre i digitala medier. Vi har även sett över typsnitt och färger. Så vissa saker kommer kännas annorlunda, men kunskapen, produkterna och servicen är lika bra som tidigare.