En vit våg

Här har vi full koll på luften

Sundström case

Sundström Safety

– ”Myair är lösningsorienterade”

NI småländska Lagan, strax utanför Ljungby, ligger Sundström Safety. Företaget tillverkar andningsskydd i världsklass och säjer mycket på export. Under åren har Myair levererat fotometrar till Sundström, som företaget använder i sitt kvalitetsarbete. Pernilla Svensson, kvalitetstekniker på Sundström, berättar: ”Vi testar samtliga partikelfilter i vår produktion med fotometrar för att säkerställa att de klarar våra högt satta krav.”

Kontaminerade sensorer

Myair vägleder gärna sina kunder när de behöver support. Per-Erik Karlsson, mättekniker på Myair, berättar: ”Eftersom sensorerna på instrumenten kontaminerades för snabbt, tipsade jag Sundström om hur de kunde bygga om sina teststationer för att skydda fotometrarna maximalt.” Sundström följde Per-Eriks råd, och började med att bygga om en station. Pernilla Svensson instämmer: ”Instrumenten är hårt belastade och Myair har varit delaktiga i projekt med att minimera kontamineringen.”

”Lösningsorienterade”

Myair hjälper Sundström med både service och kalibrering. ”Under pandemin hade vi otroligt mycket att göra och behövde både service och reparation på våra instrument – för att undvika avbrott i produktionen. Myair gjorde vad de kunde för att bistå. Hade de vägarna förbi, så kom de och hämtade instrumenten och returnerade dem så fort det gick. Myair är lösningsorienterade,”avslutar Pernilla Svensson.

En person i skyddsdräkt

Myair case

Läkemedelsproduktion Halland

– Det blev rätt från början

När det var dags att bygga nya lokaler för produktion av läkemedel ville Läkemedelsproduktion Halland göra rätt hela vägen från kravspecifikation till invigning. Därför vände man sig till Myair.

Läkemedelsproduktion Halland

Lars Jansson, mättekniker på Myair, berättar: ”Jag träffade Lisa Valfridsson, avdelningschef på tillverkningsenheten, på ett föredrag 2019. Hon berättade om deras planer. Med den nya anläggningen skulle produktion och hantering av cytostatika, antibiotikasprutor och slutenvårdsdos vara samlat på en och samma plats. Man skulle dessutom byta från säkerhetsbänkar till isolatorer. De ville ha hjälp med att ta fram en kravspec.” Myair agerade bollplank och bistod med idéer och insikter till rumsplaneringen – som bildade underlag till kravspecifikationen (URS).

Inga smitvägar

Lars Jansson fortsätter: ”I och med att vi var med första början så var det lättare att undvika fusk och smitvägar som annars är ganska typiska. Vi hade insyn i hela processen. Dessutom utförde vi alla valideringsstegen: DQ, IQ, OQ och PQ. Det blev ett mycket lyckat projekt.”

Läkemedelsproduktion i Halland