Man i labbrock som kollar på en tavla

Ställs det höga krav på din luft?
Ställ då höga krav på oss.

På operationsavdelningar, labb och i industrimiljöer är skyddsventilationen enormt viktig – rentav livsavgörande. Med avancerade mätinstrument ser vi om din miljö klarar kraven.

Tekniska och mikrobiologiska mätningar säkerställer skyddsventilationen för person, produkt och process.

Typ av kontroller:

 • Renrum-validering
 • Validering av säkerhetsbänkar och UDF-enheter (LAF)
 • Kontroll mot ISO och GMP normer
 • Mikrobiologisk provtagning
 • Kontroll i sjukhusmiljöer
Mikrobiologisk mätning
Konsultation

Planerar du ny- eller ombyggnation? Sakta i backarna.

Vi kan det mesta om ventilation, hur man undviker fallgroparna och var det finns tid och pengar att spara. Prata med oss innan du tar första spadtaget – så fixar vi kravspecifikationen tillsammans.

 • Små insatser i början genererar vinster i slutet.
 • Spetskompetens i tidigt skede.
 • Medverkar vid framtagning av kravspecifikationer (URS = User Requirement Specification).
Service och kalibrering

Dags att kalibrera?
Kom inte till oss.

Vi utför service och kalibrering på följande instrument:

 • Aerosolfotometrar
 • Aerosolgeneratorer
 • Luftprovare

Kalibrering på väg

Kalibrering hos dig? Det är bara att boka tid så kommer vi.
Givetvis går det lika bra att kalibrera hos oss.

Agarplattor med bakterieväxt analyseras av laboratoriepersonal med hjälp av analysinstrumentet Scan 4000

Är din luft utsatt för mikrobiell kontaminering?

Varför investera i ett mikrobiologiskt labb när andra erbjuder den tjänsten? Därför att det finns många felkällor när det gäller den här typen av provtagning – allt ifrån transport, förpackningar till osäkerhet i avläsning. Nu kontrollerar vi hela processen. Labbet uppfyller renhetskraven för klass D enligt EU-GMP, Annex 1. Det finns också en säkerhetsbänk som håller klass A som vi använder vid arbeten som ska klara de högsta renhetskraven. Hör gärna av dig för mer information.